ESG: Fremtidens investeringsstandard

22 november 2023
Eivind Øi

editorial

I en verden stadig mer preget av globalisering og miljøbevissthet, har begrepet ESG (Environmental, Social, Governance) blitt et viktig begrep i finanssektoren. ESG handler om bærekraftige investeringer og ansvarlig forvaltning av verdier, og har blitt et stadig viktigere verktøy for både profesjonelle og amatørinvestorer over hele verden til å redusere deres klimagassutslipp og bidra til den grønne omstillingen. 

Hva er ESG?

ESG står for Environmental, Social, and Governance. På norsk kan dette oversettes til Miljø, Sosial og Ledelse. Disse tre aspektene danner et rammeverk for å måle bærekraftigheten og det samfunnsmessige ansvaret til en bedrift eller organisasjon. Eksempler på hva dette kan innebære, kan være bedriftens karbonutslipp, arbeidsvilkår for ansatte og om det finnes rutiner for varsling om korrupsjon. For investorer kan ESG være et nyttig verktøy for å vurdere en bedrifts langsiktige utsikter. En høy ESG-rangering kan for eksempel indikere at en bedrift har robuste systemer på plass for å håndtere kriser og endringer i markedet.

ESG

Hvorfor ESG?

Investorer viser stadig større interesse for ESG fordi de ser at bærekraft og sosialt ansvar kan bety en stabil og langsiktig avkastning. ESG-faktorer har vist seg å være viktige indikatorer på bedrifters fremtidige økonomiske ytelse. Investorer som overser disse faktorene kan gå glipp av viktige risikoer og muligheter. Flere studier har vist en positiv korrelasjon mellom bedrifters ESG-satsing og økonomisk avkastning. Dette betyr at bedrifter som tar sitt samfunnsansvar på alvor, også kan være gode investeringer. Det lønner seg å bruke ESG når man tar viktig beslutninger som avgjør bedriftens framtid. 

ESG og ABAX

Som en ledende global leverandør av digitale løsninger, er ABAX dypt engasjert i ESG-området. Selskapet har som mål å tilby løsninger som bidrar til å redusere klimautslipp og fremme bærekraftig utvikling. Ved hjelp av selskapets løsninger kan kunder optimere kjøreruter, redusere drivstofforbruk og minske sin miljøpåvirkning. ABAX tar også sitt sosiale ansvar på alvor. Selskapet legger vekt på gode arbeidsforhold og likestilling, og jobber aktivt for å bekjempe de store klimaendringene vi står ovenfor. 

Ta bedriften inn i framtiden

I en tid hvor samfunnet blir stadig mer miljøbevisst, er ESG et sentralt begrep i finansverdenen. Bærekraftige investeringer og ansvarlig forvaltning av verdier blir stadig viktigere, både for bedrifter og for investorer. ABAX er et eksempel på et selskap som utnytter ESG-faktorene til å skape varige verdier for sine aksjonærer, kunder og samfunnet som helhet. Besøk deres nettsider på https://www.abax.com/no/CSR for å lære mer om deres løsninger og deres forpliktelse til ESG-verdiene.