Digital veiledning i anlegg: DigPilot for presisjonsarbeid

31 desember 2023
Vilde Stokke

I en verden hvor effektivitet og presisjon blir stadig viktigere i anleggsbransjen, har teknologiske nyvinninger som DigPilot vist seg å være uvurderlige. DigPilot er et avansert maskinstyringssystem som er designet for å gi maskinførere en mer nøyaktig og effektiv måte å utføre graving og modellering av terrenget.

Hva er DigPilot?

DigPilot er et system for maskinstyring som er utviklet for å gi presis veiledning til maskinførere på anleggssteder. Det benytter satellittnavigasjon og avanserte algoritmer for å posisjonere maskinens skuffe nøyaktig i henhold til den digitale planen av området. Systemet består av sensorer som er montert på gravemaskiner og andre typer anleggsmaskiner, samt en inne i førerhuset som viser nøyaktig informasjon i sanntid. Dette gjør at føreren kan se dybde, høyde og avstand til mål, noe som betyr at graving og fylling kan utføres med stor nøyaktighet helt fra starten av prosjektet.

Økt presisjon og effektivitet

Med DigPilot blir gjetning og menneskelige feil redusert til et minimum. Førere kan stole på systemets presise veiledning for å utføre oppgaver med stor nøyaktighet, noe som reduserer behovet for etterkontroll og korrigering. Dette fører til en mer effektiv arbeidsflyt og kortere prosjektgjennomføringstid. Siden alt kan måles og styres nøyaktig, kan materialforbruket også optimeres, noe som reduserer bortkastet material og kostnader.

Sikkerhet på arbeidsplassen

DigPilot-systemet bidrar også til forbedret sikkerhet. Med nøyaktige avlesninger og mindre avhengighet av manuell måling, reduseres risikoen for feil og potensielle ulykker betydelig. Førerne har bedre kontroll over maskinene, og kan operere dem tryggere i komplekse eller trange områder. Ved å optimalisere bruken av materialer og effektivisere arbeidsprosesser, hjelper DigPilot anleggsbransjen med å redusere sitt karbonavtrykk. Mindre materialsløsing og redusert behov for omgjøring betyr at prosjektene har mindre miljøpåvirkning, noe som er stadig mer kritisk i en verden hvor bærekraft står høyt på agendaen.

digpilot

Opplæring, støtte og tilpasning

Selv om DigPilot er designet for å være brukervennlig, kreves det en viss opplæring for å sikre at maskinførerne får mest mulig ut av systemet. Leverandører som GL-Instrumenter.no tilbyr ikke bare nødvendig opplæring, men også etterkjøpsstøtte for å sikre at kundene drar full nytte av teknologien. Et annet viktig aspekt ved bruk av DigPilot er tilpasningsevnen det har for ulike typer anleggsprosjekter. Enten det er snakk om veibygging, landskapsarbeid eller byggkonstruksjoner, kan systemet konfigureres for å passe de spesifikke behovene og målene for hvert prosjekt.

Velg riktig partner for ditt anlegg

Når man innfører et nytt teknologisk system som DigPilot i anleggsarbeidet, er det avgjørende å jobbe med en pålitelig partner. GL-Instrumenter.no er en slik partner, med sin fagkunnskap og erfaring i bransjen. De tilbyr de beste løsningene for maskinstyring og er dedikert til å støtte kundene sine gjennom hele implementeringsprosessen, fra salg til service.

Flere nyheter