Forsikring: En ny tilnærming til sikkerhet og effektivitet

02 juni 2024
Brede Lie Hansen

editorial

I dagens moderne bedriftsmiljø er det viktigere enn noensinne å sikre bedriftens eiendeler og ansatte på en kostnadseffektiv måte. For bedrifter som opererer med en flåte av kjøretøy, kan dette være en betydelig utfordring. Tradisjonelle forsikringsløsninger gir ofte lite fleksibilitet og tar ikke hensyn til den faktiske bruken og kjøreadferden til flåten. ABAX, i samarbeid med Tryg Forsikring, har introdusert en innovativ løsning som gjør adferdsbasert forsikring mulig, noe som gir både økonomiske og sikkerhetsmessige fordeler.

Datadrevet premie som øker fokuset på sikkerhet hos dine sjåfører

ABAX benytter seg av avanserte mobilitetsdata-tjenester for å overvåke kjøreadferden til bedriftens sjåfører. Ved å analysere faktorer som hastighet, akselerasjon, bremsing og svinging, kan ABAX gi detaljert innsikt i sjåførenes atferd. Denne informasjonen overføres til Tryg Forsikring, som kan tilpasse forsikringspremien basert på disse dataene.

Sikker kjøring belønnes med lavere premier, noe som skaper en direkte insentiv for sjåførene til å forbedre sine kjøreegenskaper. Denne tilnærmingen ikke bare reduserer kostnadene for forsikringen, men bidrar også til å fremme en HMS-kultur blant ansatte. En flåte som opererer trygt, er en flåte som opererer effektivt og økonomisk.

Forsikring

Innsikt i sjåføratferd

En av de største fordelene med ABAXs system er den omfattende innsikten i sjåføratferd som det gir. Gjennom kontinuerlig overvåking og analysering av kjøreatferd, kan bedrifter identifisere risikofaktorer og ta nødvendige grep for å forbedre sikkerheten. Dette inkluderer å gi tilbakemelding til sjåførene om deres kjørevaner og tilby opplæring eller insentiver for å oppmuntre til tryggere kjøring.

For eksempel kan bedrifter gjennomgå data om akselerasjon og bremsing for å identifisere aggressive sjåfører, som ofte er mer utsatt for ulykker. Ved å målrette opplæring og oppfølging mot disse sjåførene, kan risikoen for ulykker reduseres betydelig. På denne måten blir forsikringspremien ikke bare et økonomisk aspekt, men også et verktøy for å forbedre sikkerheten i bedriften.

Reduksjon av nedetid og vedlikeholdskostnader

En annen kritisk faktor i flåteforsikring er kjøretøyenes vedlikehold. Telematikkløsninger fra ABAX overvåker kjøretøyenes tilstand i sanntid og gir innsikt i vedlikeholdsbehov. Dette gjør det mulig for bedrifter å planlegge vedlikehold proaktivt, noe som kan forhindre ulykker og redusere nedetid.

Når et kjøretøy er ute av drift på grunn av mekaniske problemer, påvirker det ikke bare forsikringspremien, men også bedriftens operasjonelle effektivitet. Ved å bruke data fra ABAXs systemer kan bedrifter identifisere når et kjøretøy trenger vedlikehold før det oppstår større problemer. Dette fører til en jevnere drift og lavere vedlikeholdskostnader over tid.

En godt vedlikeholdt flåte er også en sikrere flåte, noe som igjen kan bidra til lavere forsikringskostnader. Bedrifter som tar proaktivt ansvar for kjøretøyenes vedlikehold og sjåførenes atferd, vil oppleve færre ulykker og dermed redusere risikoen som forsikringsselskapene må dekke.

Flere nyheter